ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมสนับสนุนสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการบนเกาะช้างเพื่อลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมสนับสนุนสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการบนเกาะช้างเพื่อลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ร้อยโทหญิง ปานทิพย์ อยู่ดี ผู้จัดการร้านสหกรณ์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด ได้รับหนังสือจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ขอความร่วมมือให้ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด ขยายฐานลูกค้าไปยังผู้ประกอบการท่องเที่ยว เจ้าของรีสอร์ตต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนเกาะช้าง ที่จำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการของสถานประกอบการ เนื่องจากปัจจุบันต้องสั่งซื้อสินค้าจากจังหวัดใกล้เคียงหรือเข้าไปสั่งซื้อถึงกรุงเทพมหานคร ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและทำให้ต้นทุนในการประกอบกิจการสูงขึ้น หากร้านสหกรณ์จังหวัดตราดสามารถสนับสนุนสินค้าที่สถานประกอบการต้องการได้ ก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งร้านสหกรณ์จังหวัดตราดยินดีที่จะให้ความร่วมมือและจะเร่งประชาสัมพันธ์ไปยังสถานประกอบการบนเกาะช้าง เพราะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้ยั่งยืนและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวจังหวัดตราดมากยิ่งขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด