คุณหญิงกัลยา ลงพื้นที่ จ.ยะลา แจงจีที200

คุณหญิงกัลยา ลงพื้นที่ จ.ยะลา แจงจีที200
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุม 1 อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้เดินทางมาประชุมชี้แจงการตรวจสอบ และผลพิสูจน์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง GT 200 ให้กับกำลังพลในพื้นที่ทั้งทหาร ตำรวจ และหน่วยของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่อง GT200 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าประชุมว่า การเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อมาทำความเข้าใจ ให้กำลังใจ และให้ความเห็นใจ ต่อผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้