หมอกควันปกคลุมเชียงรายค่าฝุ่นแม่สายสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หมอกควันที่ขาว ที่ปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้า จังหวัดเชียงราย ใน 18 อำเภอ ยังมีปริมาณหนาทึบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขจอำเภอเมืองเชียงราย และ อำเภอแม่สายหมอกควันลอยปกคลุมอย่างมาก ซึ่งมองภาพจากมุมสูงจะเห็นชัดเจนว่า
มีหมอกควันสีขาวลอยปกคลุมอยู่ ซึ่งหมอกควันดังกล่าวมีปริมาณมากขึ้นทุกวัน ล่าสุดทางกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งตั้งตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย รายงานการตรวจวัดค่า
ฝุ่นละอองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สามารถวัดได้สูงถึง 132.4 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่เครื่องตรวจวัดที่สำนักงานสาธารณสุข อำเภอแม่สายตรวจวัดค่าฝุ่นละอองได้สูงถึง 162 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าทั้ง 2 อำเภอเกินค่ามาตรฐานอย่างมากที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนสาเหตุยังพบว่า มีการเผาเศษหญ้าและเผาไร่เพื่อทำสวนและการเกิดไฟป่าในพื้นที่ชายแดน ด้านที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย