ลำปางตั้งด่านวัดแอลกอฮอล์คนขับรถสาธารณะ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดลำปาง นำกำลังเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดลำปาง ตั้งด่านตรวจ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของ ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ บริเวณถนนสาย ลำปาง-ห้างฉัตร ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยโครง
การดังกล่าวนั้น กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินงานตามโครงการ ดังกล่าว

ขณะเดียวกัน จะมีการตรวจวัด แอลกอฮอล์ ผู้ขับรถโดยสารทุกคน ก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งจุดต้นทางและจุดหยุดรับ-ส่งระหว่างทาง หากพบผู้ขับรถรายใดวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ผู้ประกอบการขนส่งเปลี่ยนผู้ขับรถ หากไม่สามารถเปลี่ยนได้ให้จัดหารถอื่นทดแทน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ สร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารในการเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง ด้วยความสวัสดิภาพต่อไป