รมว.แรงงาน กำชับให้นายจ้างเร่งส่งแรงงานพิสูจน์สัญชาติ

รมว.แรงงาน กำชับให้นายจ้างเร่งส่งแรงงานพิสูจน์สัญชาติ

รมว.แรงงาน กำชับให้นายจ้างเร่งส่งแรงงานพิสูจน์สัญชาติ เกี่ยวกับ กระทรวงมหาดไทย

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีไทย - พม่า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร และเร่งรัดให้มีการขอขึ้นทะเบียนพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ ตามกำหนด 2 มีนาคมนี้

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย H.E.Maj Gen.Maung Oo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สหภาพพม่า ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อติดตามการขึ้นทะเบียนขอพิสูจน์สัญชาติ และต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานพม่า ซึ่งมีมากถึง 152,707 คน จากแรงงานต่างชาติทั้งหมด 160,253 คน คิดเป็น 95.29 % ซึ่งจะหมดเขตในวันที่ 2 มีนาคม โดยกำชับให้ผู้ประกอบการเร่งนำแรงงานต่างด้าวที่เหลือมากรอกแบบขอพิสูจน์ สัญชาติภายในเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้กลับไปพิสูจน์สัญชาติที่สหภาพพม่า และกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้จากการหารือร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่า ได้นโยบาย 2+2 คือ แรงงานพม่าที่ทำการขอพิสูจน์สัญชาติแล้ว จะได้รับการอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 2 ปี เมื่อครบกำหนดแล้วสามารถยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานได้อีก 2 ปี รวมเป็น 4 ปี จากนั้นเมื่อครบกำหนดอีกรอบ จะต้องเดินทางกลับไปสหภาพพม่าอย่างน้อย 3 ปี จึงจะสามารถเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อีก

ด้าน H.E.Maj Gen.Maung Oo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สหภาพพม่า กล่าวยืนยัน ว่า รัฐบาลพม่ายังไม่มีนโยบายจัดส่งเจ้าหน้าที่มาออกหนังสือพิสูจน์สัญชาติใน ประเทศไทย แต่จะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลที่ชายแดนด้าน จ.ระนอง รวม 3 จุด คือเกาะสอง เมียวดี และท่าขี้เหล็ก ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -18.00 น. และกำชับให้เร่งพิสูจน์สัญชาติอย่างน้อยวันละ 1,000 คน ส่วนกรณีที่ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานใหม่อีก 10,000 คน ขณะนี้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด