ดุสิตโพลปชช.ส่วนใหญ่เชื่อการเมืองวุ่นวาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ที่ติดตามข่าวคดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จำนวน 46,373 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน และได้คืน 30,247 ล้านบาท เพื่อสะท้อนความคิดเห็นทางสร้างสรรค์และเพื่อช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งจากทุกฝ่าย จำนวน 1,016 คน หลังจากการตัดสินคดียึดทรัพย์เสร็จสิ้นลง สรุปผลได้ดังนี้

ความคิดเห็นของประชาชน กับการตัดสินคดียึดทรัพย์ของอดีตนายกฯทักษิณ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และได้คืน 30,247 ล้านบาทอันดับ 1 แม้ว่าการตัดสินคดีจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังกังวลกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่ 35.74% อันดับ 2 เป็นการตัดสินที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม สมเหตุสมผลดีแล้ว / ทุกคนควรเคารพการตัดสินของศาล 21.72%

อันดับ 3 รู้สึกสงสารและเห็นใจอดีตนายกฯทักษิณที่ ถูกยึดทรัพย์เป็นเงินจำนวนมาก 16.68%

อันดับ 4 เห็นด้วยกับเงินที่ยึดคืนเพราะมาจากการใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์และเอื้อประโยชน์อันมิชอบ 13.91%

อันดับ 5 ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของศาล คิดว่าไม่เป็นธรรมและใช้ระบบสองมาตรฐาน 11.95%

ส่วน หลังจากการตัดสินคดียึดทรัพย์นี้แล้ว จะทำให้ความขัดแย้งระหว่าง