ปัตตานีจัดตลาดนัดวิชาการชุมชนคนตานี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริเวณวิทยาลัยชุมชน ปัตตานี ว่าที่ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดวิชาการชุมชนคนตานี เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชุมชน โดยมี หัวหน้า
ส่วนราชการ คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ด้าน นายวิชาพร ชินประพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการตลาดนัดวิชาการชุมชนคนตานี เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม สามารถนำหลักวิชาการทางด้านการศึกษา ไปพัฒนาการศึกษาของประชาชนในชุมชน และมีการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน รู้จักนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริง สำหรับ กิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันความรู้สู่อาชีพและการแข่งขันทางคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทำขนมพื้นเมืองตานี และการแสดงดนตรี โดยนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน