สำนึกรักบ้านเกิด D-FMปันน้ำใจให้น้องปี2

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักรักบ้านเกิด ในโครงการทำดีทุกวัน จากดีแทค ได้ร่วงมกับทางวิทยุ D-FM ร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดเชียงราย ทำการเปิดโครงการปันน้ำใจเพื่อน้องปีที่ 2 จะมีการรวมนักปั่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กว่า 200 คน ในการปั่นจักรยาน จาก อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ไปยัง วัดสำคัญต่าง ๆ เพื่อกราบนมัสการ รวมระยะทาง 50 ก.ม.

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ 1 ก.ม. แลกเงิน 20 บาท ตามโครงการของ DTAC ที่จะนำเงินดังกล่าวไปมอบให้กับ นักเรียนในถิ่นทุรกันดารของพื้นที่
เชียงรายและเชียงใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีตัวแทนปั่นจักรยานจากกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดเชียงราย ระยะทางกว่า 1,000 ก.ม. ในการรวบรวมสถิติ เพื่อแลกเงินไปซื้อจักรยานมอบให้คนในพื้นที อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว จะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ของภาคอีกสาน ภาคใต้ และภาคกลาง ในการมอบจักรยานตามพื้นที่ต่างๆ ของโครงการสำนักรักบ้านเกิดจากดีแทค