อินเดียตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิกสภาสตรีเป็นร้อยละ 33

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โฆษกรัฐบาลอินเดีย เปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียมีแผนที่จะออกกฎหมายสนับสนุนให้สตรีเป็นสมาชิกสภาเพิ่มเป็นร้อยละ 33 จากปัจจุบันสภาล่าง มีสมาชิกที่เป็นสตรี 59 คน จากทั้งหมด 545 คน โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ดี ยังต้องผ่านความเห็นชอบของทั้งสภาล่าง และสภาสูงก่อน ปัจจุบันอินเดีย มีสมาชิกสภาที่เป็นสตรี 21 คน โดยทั้งหมดเป็นสมาชิกในสภาสูง ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 250 คน.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด