ประชาชนยังคงร่วมลงนามถวายพระพระขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ตลอดวันนี้ยังคงมีกลุ่มคนและประชาชน เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพรใหพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ อาทิ คณะจากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบกกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านท่า อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มสตรีและครอบครัว อบต.วังแสง จังหวัดมหาสารคาม, สมาคมไลออนส์สัมพันธ์และเพื่อน และกรมส่งกำลังพลบำรุงทหารอากาศ ทั้งนี้ ประชาชนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องการให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไป นอกจากนี้ ยังมีคณะบุคคลจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มาพร้อมกับต้นม่วงเทพรัตน์ ไม้ดอกที่ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด