กรมการขนส่งทางบก บังคับรถจักรยานยนต์ทุกประเภท ที่จดทะเบียนรถใหม่ ตั้งแต่ 6 ก.พ.54 ต้องมีวัสดุป้องกัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการขนส่งทางบก บังคับรถจักรยานยนต์ทุกประเภท ที่จดทะเบียนรถใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต้องมีวัสดุป้องกันความร้อนจากท่อไอเสียเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้โดยสาร นายเฉลิมไท ญาณภิรัต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศบังคับให้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่จะนำมาจดทะเบียนใหม่ทุกคัน จะต้องมีวัสดุป้องกันความร้อนจากท่อไอเสียเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้โดยสาร โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คุณลักษณะของระบบไอเสียรถจักรยานยนต์ต้องมีวัสดุป้องกันความร้อนปิดบังไว้ ไม่ว่าท่อไอเสียจะอยู่ในตำแหน่งสูงหรือต่ำกว่าที่พักเท้าก็ตาม โดยวัสดุป้องกันความร้อนดังกล่าวจะต้องยึดติดถาวระกับตัวรถด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้บังคับให้รถจักรยานยนต์สาธารณะทุกคันที่มีท่อไอเสียอยู่สูงกว่าที่พักเท้า จะต้องมีวัสดุป้องกันความร้อนเพื่อความปลอดภัยต่อคนโดยสารอยู่แล้ว การออกประกาศนี้จึงเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์มากยิ่งขึ้น ส่วนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนแล้ว ไม่อยู่ในบังคับของประกาศนี้ แต่เจ้าของรถก็ควรจัดทำไว้เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้โดยสาร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด