สนามบินชม.พร้อมเป็นจุดศูนย์กลางภูมิภาค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดนิทรรศการ 89 ปี สนามบินเชียงใหม่ก้าวไปสู่ศูนย์กลางการบินในภูมิภาค บริเวณ ชั้น 14 อาคารผู้โดยสารภายใน
ประเทศ การแถลงผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่

โดยยืนยันว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมแล้ว ที่จะเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค โดยศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร ถึง 8 ล้านคนต่อปี คาดว่า จะส่งผลให้เกิดรายได้ ที่ไม่เกี่ยวกับการบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ซึ่งปัจจุบันสายการบินที่บินประจำภายใน และระหว่างประเทศจำนวน 12 สายการบิน มีเที่ยวบิน เฉลี่ย 75 เที่ยวต่อวัน โดยมีรายได้ รวม 442 ล้านบาท และมีกำไร 84 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2552

ซึ่งในปี 2553 นี้ จะเร่งพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในการเป็น กรีนแอนด์ควีนแอร์พอร์ต มีการเชิญชวนสายการบินต่างชาติ มาเปิดเส้นทางบินเพิ่มมากขึ้น และการศึกษาความเป็นไปได้ ในการสร้างลานจอดท่าอากาศยานส่วนตัว หรือ เครื่องบินเช่าเหมาลำ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ จะเข้าร่วมประกวดสนามบินที่ดีที่สุดของโลก ประเภทผู้โดยสารต่ำกว่า 5 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2554 อีกด้วย