สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติขยายฐานการให้บริการแสงซินโครตรอน เ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติขยายฐานการให้บริการแสงซินโครตรอน เพื่อศึกษาโครงสร้างโปรตีนระดับอาเซียน รศ.ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้เปิดให้บริการสถานีทดลองทางด้านการศึกษาโครงสร้างผลึกโปรตีนด้วยเทคนิค Macromolecule X-ray Crystallography (MX) โดยหลอดรังสีเอ็กซ์ชนิด rotating anode พบว่ากลุ่มนักวิจัยที่ต้องการจะศึกษาโครงสร้างโปรตีนไม่สามารถเตรียมผลึกเดี่ยวของโปรตีนที่สนใจ เพื่อนำมาใช้บริการได้ ดังนั้น สถาบันฯได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และชมรมวิจัยโปรตีนแห่งประเทศไทยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ื่อง ''The 2nd Southeast Asian Crystallography Workshop A Taste of Protein Crystallography ขึ้น ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2553 ณ สถาบันวิจ้ยแสงซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา โดยความร่วมมือนี้ เพื่อขยายฐานการให้บริการถ่ายทอดเทคนิคการเตรียมผลึกโปรตีนเดี่ยว ขั้นตอนการเก็บข้อมูลการหักเหรังสีเอกซ์ การประมวลผล รวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้นให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการรายใหม่ที่มีศักยภาพ และมีงานวิจัยโครงการวิจัยด้านโปรตีน และผู้ใช้กลุ่มวิจัยโปรตีน ที่มีประสบการณ์ด้าน Macromolecule Crystallography (MX) นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดเทคนิคในการศึกษาโครงสร้างของโปรตีนโดยเทคนิค Anomalous Dispersion เพื่อเพิ่มศักยภาพในการศึกษาโครงสร้างโปรตีนชนิดใหม่แก่กลุ่มวิจัยโปรตีน ซึ่งเป็นผู้ใช้ที่เคยมีประสบการณ์ศึกษาโครงสร้างโดยใช้โปรตีนต้นแบบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อใช้บริการแสงซินโครตรอน ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม อย่างไรก็ตาม ในงานนี้ยังเชิญผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการแสงซินโครตรอนต่างประเทศมีความร่วมมือในเทคนิคนี้กับสถาบัน อาทิ ประเทศไต้หวัน สิงคโปร์ และสวีเดน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านโปรตีนของไทย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.slri.or.th

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด