จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ในปี 2553 วันมาฆบูชา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งปวง ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐสุดของพระพุทธเจ้า โดยการทำบุญตักบาตร เวียนเทียน สมาทานศีล ฟังธรรม และเจริญภาวนา การประกอบพิธีบูชาเป็นกรณีพิเศษเช่นนี้ พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้กำหนดจัดให้มีพิธีเวียนเทียน ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 19.45 น. ณ บริเวณพระวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและดำรงรักษาไว้ให้เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด