วธ.รณงค์ประชาชนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาพร้อมกันทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรมปล่อยขบวนรถรณรณงค์ประชาชนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลพื้นที่จัดงานบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาปี 2553 ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งที่วัดสระเกศราชวรวิหารได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป การเวียนเทียน และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ บนพระบรมบรรพต ส่วนการจัดงานที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งระหว่างที่มีการจัดงานของกรมการศาสนามีการชุมนุมเกิดขึ้นนั้น มองว่า กระทบการจัดงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยดูแลพื้นที่จัดงานให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงใดๆ อย่างไรก็ตาม อยากขอให้ทุกฝ่ายมีความสมานฉันท์ชุมนุมด้วยความสงบด้วยสันติวิธี หรือ เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสถานที่จัดงาน เชื่อว่า หลักธรรม จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ขณะที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ได้ขอให้คนไทยช่วยกันรักษาแผ่นดิน ซึ่งเป็นสมบัติที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปกป้องเอาไว้ให้ลูกหลาน อีกทั้งขอให้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ด้วยการทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อให้บ้านเมืองสงบร่มเย็น และถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด