ศอ.บต.จัดงานมหกรรมแนะแนวการศึกษา และทุนชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานมหกรรมแนะแนวการศึกษา และทุนชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับหมื่นคนเข้าร่วมงาน ที่ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยาวชนในพื้นที่จงหวัดชายแดนภาคใต้ นับหมื่นคน เข้าร่วมงานมหกรรมแนะแนวการศึกษา และทุนชายแดนใต้ ที่ทาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. จัดขึ้น โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานได้จัดให้มีการจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการศึกษาทั้งสายสามัญ และสายศาสนา การแนะแนวการศึกษา ของสถานศึกษาทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งทุนการศึกษาที่ให้สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมแนะแนวการการศึกษา และการแนะนำแหล่งเงินทุนในแต่ละปี จะมีทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภาคราชการ และภาคเอกชนมาอุดหนุนให้กับบรรดานักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจากต่างประเทศด้วย การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวทุนการศึกษาเหล่านี้ให้กับนักเรียนได้รับทราบ ขณะเดียวกันก็จะมีการแนะแนวการศึกษาให้ด้วย ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเด็กที่จะหาสถานที่ในการศึกษาต่อ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด