แนวคิดพ่อหลวง แก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้จริง

แนวคิดพ่อหลวง แก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้จริง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ยัน แนวคิดพ่อหลวงแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้จริง หลังตามเสด็จกว่า 30 ปี เสียดายหากคนไทยไม่รู้คุณค่า

มูลนิธิ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานมหกรรม 3 พลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอิทธิพล สืบสานแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค. ที่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยจะมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในเวลา 18.30 น. ด้านดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า จากการตามเสด็จทรงงานตลอด 30 ปี ยืนยันว่า พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ปัญหาให้กับประเทศให้อย่างได้ผล แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย หากประชาชนไม่เห็นคุณค่า ดังนั้น โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงเรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิดจากการบังคับ โดยต้องมาจากการเต็มใจเพราะเมื่อเต็มใจ ก็จะทำงานออกมาอย่างดี และมีความสุข ประโยชน์ก็เกิดกับตัวเอง และกับประเทศชาติ ซึ่งประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประชาชนนั้น ทำให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสำราญ ดังนั้น ประชาชนที่สนใจ ก็สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้