รมว.ศธ. กำชับ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2553 ต้องโปร่งใสน เปิดโอกาสให้เด็ก และไม่มีการเรียกรับเงินแป๊

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำชับ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2553 ต้องโปร่งใส เปิดโอกาสให้เด็กและไม่มีการเรียกรับเงิน นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายรับนักเรียน ประจำปี 2553 ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่เปิดเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลายว่า ได้กำชับใน 3 เรื่อง คือ ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เข้าเรียนตามความประสงค์และเหมาะสมกับศักยภาพ และต้องปราศจากการเรียกเงินกินเปล่าหรือ แป๊ะเจี๊ยะ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ปิดกั้นการระดมทรัพยากรเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน แต่ขอให้ทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นความสำคัญในการระดมทรัพยากร หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงการรับนักเรียนไปแล้ว ส่วนในระยะยาวการรับนักเรียนเพื่อนำไปสูมาตรฐานสากล ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พิจารณาว่าโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ควรมีการนำระบบการสอบคัดเลือกมาใช้กับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 และต้องการเรียนต่อ ม.4 ทุกคน แม้จะเป็นเด็กในโรงเรียนเดิมก็ตาม เพื่อให้นักเรียนเกิดความตื่นตัว ในขณะเดียวกันให้เปิดห้องรับนักเรียน ม.ปลายมากขึ้น เพื่อรับเด็กช้างเผือกจากโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนเอกชน แต่ขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์แนวทางการรับนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี ที่มอบให้ สพฐ.กลับไปศึกษาด้วย ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สพฐ. ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีแผนการรับนักเรียน ม.ปลาย น้อยกว่านักเรียน ม.ต้น โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนทั่วไปจากทั้งโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิมที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ได้มีโอกาสมาสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีไว้ประกอบการพิจารณารับนักเรียนเพิ่มจาก 40 คนต่อห้อง โดยให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนที่เกรงว่าโรงเรียนจะถือโอกาสขยายขนาดจำนวนนักเรียนต่อห้องเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนทุกแห่งได้แจ้งแผนการรับนักเรียนที่ชัดเจนมาให้ สพฐ. แล้ว ดังนั้น เชื่อว่าหากจะมีการขยายคงต้องพิจารณาตามความเหมาะสม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด