รมว.ศธ.มอบอำนาจโรงเรียนปิดการเรียนการสอนได้ทันที หากการชุมนุมทางการเมืองกระทบ นร. นศ.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบอำนาจโรงเรียนปิดการเรียนการสอนได้ทันที หากประเมินสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองอาจกระทบต่อนักเรียนนักศึกษา นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงว่า ไม่ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาปิดการเรียนการสอน แต่หากสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจจะกระทบต่อเด็ก ก็มีอำนาจที่จะหยุดการเรียนการสอน แล้วจัดสอนชดเชยในภายหลังได้ ส่วนที่มีความกังวลว่า อาจมีการใช้สถานที่ในสถานศึกษาหรือใกล้เคียงในการชุมนุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือผู้ชุมนุมแล้ว่า ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อการเรียนการสอนของเด็กด้วย นอกจากนี้ ยังได้ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ช่วยทำความเข้าใจกับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ให้ยอมรับต่อคำติดสินของศาลและไม่ก่อความรุนแรง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด