วิชา แจง กมธ.วุฒิ กรณีถอด สมชาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมวุฒิสภา โดยมี นายประสพสุข บุญเดช เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเรื่องการถอดถอน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี จากกกรณีที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด กรณีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ ในวันที่ 7 ต.ค. 2551 วันนี้ คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา ได้ทำการซักถาม นายวิชา มหาคุณ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งส่วนใหญ่ วุฒิสภา ได้ซักถามในประเด็นที่ควรถอดถอน นายสมชาย รวมถึง เรื่องพยานหลักฐานที่ ป.ป.ช. นำมาประกอบการพิจารณาคีดี ซึ่ง นายวิชา ชี้แจงว่า ป.ป.ช. ดำเนินการตามที่ ประชาชน จำนวน 20,000 ชื่อ ลงชื่อถอดถอน โดยอาศัยอำนาจ รัฐธรรมนูญ มาตรา 250 พร้อมระบุเหตุผลที่ควรถอดถอนว่า ถึงแม้ การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่การสั่งสลายการชุมนุม จนเป็นเหตุให้ประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บ เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามหลักการสลายการชุมนุมสากล ไม่ใช้ตามอำเภอใจ ซึ่งถึงแม้ นายกรัฐมนตรี จะไม่ใช้ผู้สั่งการ แต่ในขณะนั้น ก็ไม่ได้มีการดำเนินการยับยั้ง ทั้งที่มีอำนาจ จึงส่อถึงการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในฐานะผู้บริหารราชการแผ่นดิน จะต้องรับผิดชอบ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด