จ.ภูเก็ต ประชุมติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาเจ็ตสกีในพื้นที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดภูเก็ต ประชุมติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาเจ็ตสกีในพื้นที่ ยังพบการให้บริการอย่างไม่ถูกต้องอีกมาก เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการนักท่องเที่ยว นายธีรยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาเจ็ตสกีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการติดตามผลการให้บริการของเจ็ตสกีในพื้นที่ 5 หาดสำคัญ ของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย หาดป่าตอง หาดกะตะ-กะรน หาดกมลา และหาดบางเทา พบว่า ยังคงมีปัญหาของการประกอบธุรกิจเจ็ตสกีอยู่อีกหลายประการ แม้ว่าจะได้มีการจัดทำประกันภัยไปแล้ว จำนวน 219 ลำ แต่ยังพบว่า มีผู้ประกอบการหลายราย ได้มีการนำเจ็ตสกีที่ไม่ได้จดทะเบียน และไม่มีการทำประกันภัยนำมาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกจำนวนมาก ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง และต่อนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการได้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เห็นเป็นรูปธรรม ในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว ที่ประชุมได้มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น จำนวน 1 ชุด โดยมีนายอำเภอท้องที่ เป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจภูธร ผู้แทนสำนักงานขนส่งทางน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และผู้แทนภาคประชาชน มีหน้าที่สำรวจข้อมูลตรวจสอบและติดตามการดำเนินการของผู้ประกอบการเจ็ตสกีตามชายหาดต่างๆ ทั้งหมด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการนักท่องเที่ยวในอนาคต

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด