จ.ตราด ตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบการดำเนินงานของ Cambodian Kids School ในพื้นที่ อ.เกาะช้าง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด ตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบการดำเนินงานของ Cambodian Kids School ในพื้นที่ อ.เกาะช้าง นางสุชาดา ศิริกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะช้าง ส่งผลให้เกิดการจ้างแรงงานในการก่อสร้างที่พัก ร้านค้าจำนวนมาก โดยในแรงงานก่อสร้างกลุ่มนี้จะมีส่วนหนึ่งแรงงานชาวกัมพูชาเข้ามาทำงานในพื้นที่ และมีลูก หลาน ซึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา ทำให้มีการดำเนินการตั้ง Cambodian Kids School ขึ้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคอลพร้าว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง เพื่อสอนหนังสือให้เด็กชาวกัมพูชาที่มีอายุระหว่าง 4 -12 ปี ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 39 คน โดยมีครูเป็นหญิงชาวไทยจำนวน 2 คน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิในประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่เนื่องจากการดำเนินงานของ Cambodian Kids School ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ และหลายฝ่ายเกรงว่าอาจจะมีปัญหาในการดำเนินงาน อาทิ ปัญหาการค้ามนุษย์ ทางจังหวัดจึงตั้งชุดเฉพาะกิจออกตรวจสอบการดำเนินงานของ Cambodian Kids School โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยสำนักงานจัดหางาน เจ้าหน้าที่ปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ และทหาร ร่วมเป็นคณะทำงาน เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานของ Cambodian Kids School เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายของไทย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด