นายกฯเปิดประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดประชุมวิชาการสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยกล่าวชื่นชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำงานอย่างเต็มที่ และกล่าวด้วยว่า นักการเมืองในวิถีประชาธิปไตย ต้องมีคนชอบและคนไม่ชอบ แต่ต้องยอมรับในสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นตนเอง ไม่เคยคาดคั้น ไม่ให้คนในประเทศสนับสนุน โดยหากอยากให้บ้านเมือง เคารพกฎกติกา ซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างสามารถแสดงออกได้ตามกฎหมาย พร้อมเชื่อว่า ทุกคนจะมีส่วนยกระดับประชาธิปไตย และนำพาบ้านเมืองผ่านวิกฤติไปได้

ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณ ในปี 2554 นั้น รัฐบาล ตระหนักดีถึงการกระจายไปสู่ท้องถิ่น โดยจะมีความชัดเจน ไม่เกิน 2 เดือนหน้า ซึ่งปีนี้จะจัดสรรงบประมาณได้ตามปกติ เพราะการจัดเก็บรายได้เกินเป้า สำหรับ การดูแล
รักษาความปลอดภัย ที่ เมืองทองธานี เป็นไปอย่างเข้มงวด มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด 400 นาย พร้อมหน่วยรักษาความปลอดภัยเทศบาลนนทบุรี 60 คน ส่วนการที่ นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ไม่ได้ระบุแจ้งไว้ล่วงหน้านั้นเป็นการนัด นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ร่วมรับประทานอาหารมื้อเช้า