จัดหางาน จ.กำแพงเพชร แจ้งเลื่อนวันสิ้นสุดการขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติและต่อใบอนุญาตทำงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งเลื่อนวันสิ้นสุดการขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติและต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา นางเสาวภา พรเกิด จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จากที่กรมการจัดหางานได้ประกาศให้สถานประกอบการและนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว ให้มาดำเนินการพิสจน์สัญชาติและต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 แต่เนื่องจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นวันหยุดราชการ ทำให้นายจ้างบางรายไม่สามารถนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนได้ทัน จึงประกาศขยายระยะเวลาให้กับนายจ้างไปจนถึงวันี่ 2 มีนาคม 2553 จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวอีกว่า ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร จะเปิดให้บริการในวันที่ 27 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ โดยนายจ้างสามารถนำลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด