วธ.ผนึกกำลังหน่วยงานด้านภาพยนตร์ เตรียมจัดตั้งกรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม หารือหน่วยงานด้านภาพยนตร์ เตรียมจัดตั้งกรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ หวังเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภาพยนตร์ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับ การจัดตั้งกรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วย กับการจัดตั้ง เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานเกี่ยวกับภาพยนตร์และวิดีทัศน์ไม่ได้อยู่รวมกัน จึงทำให้ผู้ประกอบการเกิดความสับสนเกี่ยวกับระบบการทำงาน ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำร่างโครงสร้างของกรมภาพยนตร์เรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ สำนักกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศ สำนักทะเบียนและมาตรฐานสถานประกอบการ สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ โดยภายในกรมจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ และคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พร้อมทั้งขึ้นตรงกับกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดีทัศน์แห่งชาติ ส่วนกรณีที่รัฐบาลสั่งการให้งดการขยายหน่วยงานต่างๆ ไปจนถึงเดือนกันยายน 2553 นั้น รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จะใช้ช่วงเวลานี้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการตั้งกรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ เพราะบางหน่วยงานอยู่ในการดูแลของกระทรวงอื่น ๆ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์แห่งชาติ พ.ศ.2551 เกี่ยวกับการตั้งกรมดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด