กิจกรรมวันมาฆบูชา ส่งเสริมความดีเพื่อประชาชน

กิจกรรมวันมาฆบูชา ส่งเสริมความดีเพื่อประชาชน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท มาฆบูชา 2553 ให้คนไทยทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ตามคำสอนพระพุทธเจ้า แล้วความเดือดร้อนวุ่นวายจะสงบ ด้าน กรมการศาสนา วธ.เริ่มงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่สนามหลวงแล้ว ไม่ห่วงเสื้อแดงชุมนุม ย้ำงานพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวการเมือง ชวนผู้ปกครองพาเด็กมาทำบุญ

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา 2553 ความว่า วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง เสวยมาฆฤกษ์ เมื่อ 2,598 ปีมาแล้ว จัดวันนั้น เป็นวันมาฆบูชา ด้วยสมเด็จพระบรมศาสดา ทรงประกาศหัวใจพระพุทธศาสนา 3 ประการ ในท่ามกลางพระอรหันตขีณาสพ 1,250 รูป เพื่ออัญเชิญไปเป็นหลักในการประกาศพระพุทธศาสนาแก่โลก ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง การทำบุญกุศลทุกประการ และการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วห่างไกลจากกิเลสทั้งปวง

หัวใจพระพุทธศาสนาก็เปรียบเช่นหัวใจเราท่านทั้งหลาย แม้ปล่อยหัวใจให้มีโรค ร่างกายก็จะเป็นทุกข์ทรมานจนถึงตายได้ หัวใจพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน ไม่รักษาให้ดีด้วยการทำตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความบอบช้ำแสนสาหัส ถึงจบชีวิตพระพุทธศาสนาได้ พร้อมกันนั้นชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็จะสิ้นความสวัสดี แม้ไม่อยากให้ชีวิตต้องผ่านสภาพนั้น ก็จงเร่งคิดพูดทำให้ได้ดังหัวใจพระพุทธศาสนา เริ่มต้นให้จริง ในวันมาฆบูชาวันนี้เถิด มหามงคลก็จะเกิด ความเดือดร้อนวุ่นวายจะสงบลงได้ด้วยพระพุทธานุภาพ ขออำนวยพร

ขณะที่ ท้องสนามหลวง นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์จริยศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2553ว่า ศน.ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต แบ่งเป็นส่วนกลาง และภูมิภาค โดยในส่วนกลางจัดขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 24 - 28 ก.พ. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ 26-28 ก.พ. และที่วัดยานนาวา ในวันที่ 28 ก.พ. สำหรับในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาตามที่แต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีเวียนเทียน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ด้วย

นายสด กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมภายในศูนย์จริยศึกษาของ ศน. ประกอบด้วย การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดอาราธนาในพุทธศาสนพิธี การเล่านิทานธรรม โดยในช่วงเย็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา การแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียน ทั้งนี้ ศน. ได้จัดพิมพ์บัตรอวยพรจำนวน 50,000 ชุด พร้อมด้วยเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา หนังสือธรรมนูญชีวิต แจกจ่ายแก่ผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมอบประกาศนียบัตรแก่ประชาชนที่ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมากะ

นายสด กล่าวเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในงานเนื่องจากในระหว่างการจัดงานมีการชุมนุมทางการเมืองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดงานว่า การจัดงานวันมาฆบูชาจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชน ซึ่งมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่คิดว่าจะมีเหตุรุนแรงใดๆ เพราะส่วนใหญ่จะมีเด็ก เยาวชน หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงผู้ปกครอง ที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมทำบุญ จึงไม่ได้เสนอขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาความปลอดภัยในงานอย่างเข้มงวด

สำหรับงานมาฆบูชาในปีนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้จัดทำการ์ดอวยพรวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นรูปภาพเขียนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ ต่อเหล่าบรรดาสาวก โดยวธ.จัดพิมพ์จำนวน 8,000 แผ่น เพื่อแจกหน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ส่วนประชาชนสามารถดาวน์โหลด การ์ดอวยพรมาฆบูชาได้ในเว็บไซต์ www.m-culture.go.th หรือส่งเป็น การ์ดอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-card ให้แก่บุคคลที่เคารพรักในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้น้อมนำหลักธรรมของพระพุทธองค์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

แจกการ์ดมาฆบูชา

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำการ์ดอวยพรวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นรูปภาพเขียนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ ต่อเหล่าบรรดาสาวก โดย วธ.จัดพิมพ์จำนวน 8,000แผ่น เพื่อแจกหน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ส่วนประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ www.m-culture.go.th