ปปช.ชี้2อดีตผู้บริหารTOTเอื้อบ.ชินวัตร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิด นายวิทู รักษ์วนิชพงศ์ อดีตรองผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และ นายวิเชียร นาคศรีนวล อดีตผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลประโยชน์องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือ ปัจจุบัน คือ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) จากกรณีทุจริตในการจัดพิมพ์สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ โดยพบว่า มีการเอื้อประโยชน์ให้ บริษัท ชินวัตร ไดเร็คทอรี่ส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างและรับผลประโยชน์และเป็นเหตุให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม จากการไต่สวนนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า การกระทำของ นายวิทู และ นายวิเชียร มีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลเป็นความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 โดยให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาโทษทางวินัย พร้อมกับส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด ดำเนินคดีอาญาตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 92 และ มาตรา 97 ต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด