สปสช. เตรียมเสนอ ครม.สร้างหลักประกันสุขภาพแก่คนไร้สถานะ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติสร้างหลักประกันสุขภาพแก่คนไร้สถานะ พร้อมจัดสรรงบประมาณกว่า 400 ล้านบาท ตั้งกองทุนเฉพาะ หวังแก้ปัญหาโรงพยาบาลชายแดนล้มละลาย และกำจัดโรคระบาดที่ทะลักเข้ามาตามแนวชายแดน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ประชุมนัดพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. วันนี้ (25 ก.พ.) มีมติจะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข แก่กลุ่มคนไร้สถานะที่อยู่ในไทย ทั้งกลุ่มคนที่รัฐบาลอนุญาตให้อาศัยถาวร กลุ่มคนที่อยู่ระหว่างรอพิสูจน์สัญชาติ และกลุ่มนักเรียนที่ได้รับสิทธิเรียนฟรีแต่ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาล รวมทั้งสิ้น 457,409 คน ให้มีสิทธิเข้าถึงการรักษาโดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้เช่นเดียวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย เพื่อแก้ปัญหาให้แก่โรงพยาบาลตามแนวชายแดน 15 จังหวัด รวม 172 แห่ง ที่กำลังประสบปัญหาล้มละลายทางการรักษา เนื่องจากต้องใช้งบส่วนหนึ่งจากค่าเหมาจ่ายรายหัวของคนไทยในพื้นที่ไปรักษากลุ่มคนไร้สถานะตามหลักสิทธิมนุษยชน และอีกเหตุผล คือ แก้ปัญหาโรคระบาดตามแนวชายแดนโดยไม่มีเงินอุดหนุน ส่งผลต่อคุณภาพการรักษาของคนไทยที่ถูกลดทอนตามทุนที่โรงพยาบาลมี ทั้งนี้ในการจัดการปัญหา สปสช.จะตั้งเป็นกองทุนให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับประชาชนที่รอพิสูจน์สถานะบุคคล โดยจะไม่ใช้งบรวมกับเงินเหมาจ่ายรายหัวของคนไทย เบื้องต้นในปี 2553 นี้จะของบประมาณเพิ่มจากรัฐบาล 472 ล้านบาท เพื่อจัดการบริการสุขภาพแก่คนดังกล่าวมีผลตั้งแต่ 1 เมษายนนี้ นายจุรินทร์ มั่นใจว่า จะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอย่างแน่นอน เนื่องจากมีข้อมูลและตัวเลขของคนที่จะรับสิทธิอย่างชัดเจน จึงเชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่ถูกตีกลับเหมือนกับหลายครั้งที่ผ่านมา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด