สวทช ,วว. จับมือญี่ปุ่นผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวทช ร่วมกับ วว. พร้อมเครือข่ายจับมือญี่ปุ่นผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สวทช. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการนวัตกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลที่ไม่ใช่อาหารและการใช้งานในยานยนต์ ภายใต้การสนับสนุนงบ 220 ล้านบาท จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency:JICA) โดยโครงการนี้มีระยะเวลาการวิจัย 5 ปีตั้งแต่ปี 2553-2557 โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ และผลิตน้ำมันสังเคราะห์จากกากสบู่ดำ เพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงในยานยนต์ โดยมีเป้าหมายสร้างโรงงานต้นแบบที่มีขนาดกำลังการผลิตได้ขนาด 1 ตันต่อวัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างหาสถานที่ เพื่อก่อสร้างต่อไป ซึ่งต้องใกล้แหล่งวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าในปีนี้ ประเทศไทยจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าค่าเฉลี่ยของโลก คือ 3.9 ตันเทียบเท่าต่อคน ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ต้องลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเทศ โดยหวังว่าโครงการนี้จะช่วยผลิตพลังงานสะอาดที่ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกพร้อมลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด