กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดโครงการ อาหารสะอาด Food Safety

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดโครงการ อาหารสะอาด Food Safety มุ่งหวังให้สถานประกอบการ ร้านค้า ด้านอาหารในพื้นที่พัฒนาตนเองให้ได้มาตรฐานเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภค วันนี้(25 ก.พ.)ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านขายของชำ ตลาด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เข้าร่วมโครงการ อาหารสะอาด Food Safety ซึ่งเป็นโครงการที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดขึ้น โดยนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ในฐานะประธานกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้สถานประกอบการด้านอาหารมีการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารเป็นเป้าหมายหลัก เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกบริโภคอาหารจากสถานประกอบการ หรือร้านค้าที่ได้มาตรฐาน ทั้งยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดจากอาหารของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด