กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผ่าพิสูจน์เครื่องจีที 200

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผ่าพิสูจน์เครื่องจีที 200 สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี หากได้รับการรับรองว่าไม่กระทบข้อกฎหมายและสัญญาที่ทำกับบริษัทผู้ซื้อ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีมีนโยบายจะให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผ่าพิสูจน์เครื่องตรวจวัตถุระเบิดจีที 200 ว่า กระทรวงฯพร้อมที่จะสนองความต้องการของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกิดความอุ่นใจ ซึ่งระหว่างนี้คงต้องศึกษาเรื่องข้อกฎหมาย รวมไปถึงสัญญาที่หน่วยงานต่างๆ ได้ทำกับบริษัทผู้ซื้อให้ชัดเจน เนื่องจากเกรงว่าอาจถูกเรียกร้องค่าเสียหายในภายหลังได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานใดให้นำเครื่องมาให้กระทรวงฯผ่าพิสูจน์ โดยกระทรวงจะทำหนังสือไปยังหน่วยงานผู้ซื้อว่ารายใดมีความประสงค์ให้ผ่าพิสูจน์ ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตและรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่กระทบกับการดำเนินการ ทางกระทรวงก็มีความพร้อมทั้งนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่จะผ่าพิสูจน์อยู่แล้ว ส่วนการลงพื้นที่ไปชี้แจงเครื่องจีที 200 ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ขณะนี้รอการตอบรับจากผู้บัญชาการทหารบก ว่าจะสะดวกในการลงพื้นที่ในวันใด ซึ่งมีการติดต่อประสานงานกันตลอดเวลาอยู่แล้ว สำหรับประเด็นเรื่องความไม่ปลอดภัยในพื้นที่นั้น ไม่ได้มีความกังวลและไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากได้ลงพื้นที่ไปกับทหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพียงต้องการให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจเท่านั้น สำหรับกรอบการทำงานตรวจสอบเครื่องตรวจสารเสพติดอัลฟ่า 6 นั้น ขณะนี้ต้องให้กระทรวงมหาดไทยไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะพูดคุยถึงขั้นตอนการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุระเบิดจีที 200 กันอีกครั้ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด