การค้าเชียงแสนเงียบเรือไปจีนไม่ได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศ บริเวณท่าเรือเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นไปอย่างเงียบเหงาภายหลังจาก เรือบรรทุกสินค้าส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นของผู้ประกอบการชาวจีน ได้หยุดเดินเรือ ในแม่น้ำโขง มานานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว ทำให้การค้าขายชายแดน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งออกและนำเข้าสินค้า ประเภท พืช ผัก ผลไม้ น้ำมันเชื้อเพลิง ยางพารา และแผ่นยางรมควัน ต้องหยุดชะงักเป็นการชั่วคราว มีเรือบางส่วน ประมาณ 20 ลำ ต้องจอดนิ่งอยู่ริมฝังแม่น้ำโขง สำหรับ การค้าขายแดนด้านอำเภอเชียงแสน แต่ละปีจะมีมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านบาท โดยการนำเข้ามากกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกจากประเทศไทย ซึ่งการที่แม่น้ำโขงแห้งในขณะนี้ ต้องหยุดเดินเรือไปจนส่งผลกระทบ สูญเสียเงินในการค้าขายมากถึงร้อยละ 15 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดทางท่าเรือเชียงแสน ได้ทำหนังสือถึง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เพื่อประสานงานไปยังประเทศจีน ในการชี้แจงถึงการหยุดเดินเรือและการใช้แม่น้ำโขงร่วมกัน ขณะเดียวกัน เรื่องของแม่น้ำโขงที่แห้งผิดปกติด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง