โจรใต้ยกระดับพร้อมก่อเหตุทุกรูปแบบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กำลังเจ้าหน้าที่ ยังคงเพิ่มความเข้ม ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน สถานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่ อย่างเข้มงวดตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ โดยเฉพาะ บริเวณในเขตเมือง ได้มีการวางกำลังทุกจุด เพื่อดูแลความ
สะดวกและความปลอดภัยให้กับ งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และนักท่องเที่ยว และเพื่อเฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ตามที่ หน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคง ยังคงแจ้งเตือนมาว่า กลุ่มก่อความไม่สงบ ได้เคลื่อนไหว เพื่อก่อเหตุ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ กลุ่มคอมมานโด ของ กลุ่มก่อความไม่สงบ มีการยกระดับเป็นกองกำลังทหาร ที่สามารถก่อเหตุได้ทุกรูปแบบ เพียงอาศัยช่วงจังหวะและโอกาส หลังจากได้เข้าไปฝึกในต่างพื้นที่
และขณะนี้ ได้กลับเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับกับการก่อเหตุ ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เช่น กรณีการลอบวางระเบิดที่จังหวัดยะลา เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงทำให้เหตุการณ์ความรุนแรง มีความถี่ขึ้นกว่าต้นปี