รปภ.เข้มสภา-จับตา เฉลิม ถามกระทู้สด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศบริเวณอาคารรัฐสภา ยังคงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งบริเวณภายในและนอกอาคารรัฐสภา โดยจะห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางเข้ามาในพื้นที่ และตรวจค้นสัมภาระอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งถือเป็นมาตรการเตรียมความพร้อม ในการดูแลความปลอดภัย ก่อนการตัดสินคดียึดทรัพย์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 26 ก.พ.นี้ ขณะที่ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. โดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจ ในการตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรี ของร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานส.ส. พรรคเพื่อไทย กรณีที่ พรรคประชาธิปัตย์ เคยกล่าวหา รัฐบาลสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ เกี่ยวกับนโยบายการทำสงครามกับยาเสพติด จนมีการฆ่าตัดตอน 2,500 ศพ ซึ่งในช่วง 1 ปี ของพรรคประชาธิปัตย์ ได้ดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีวาระการพิจารณารับทราบรายงานการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการสามัญ 27 คณะ รวมถึงพิจารณารายงานผลการศึกษาปัญหาการบังคับใช้ เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และรายงานผลการพิจารณาศึกษา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง