ด่วน! ที่ประชุมก้าวไกลมีมติเลือก "ชัยธวัช ตุลาธน" เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่

ด่วน! ที่ประชุมก้าวไกลมีมติเลือก "ชัยธวัช ตุลาธน" เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่

ด่วน! ที่ประชุมก้าวไกลมีมติเลือก "ชัยธวัช ตุลาธน" เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ไม่พลิกโผ ที่ประชุมพรรคก้าวไกล มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้ "ชัยธวัช ตุลาธน" เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล

วันนี้ (23 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่และคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ของพรรคก้าวไกล มีมติเห็นชอบให้ นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และรักษาการเลขาธิการพรรคก้าวไกล เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล ด้วยคะแนนเห็นชอบ 330 คะแนน ไม่เห็นชอบ 5 คะแนน และงดออกเสียง 3

นอกจากนี้ ที่ประชุมพรรคก้าวไกล ยังมีมติเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ดังนี้

  • อภิชาติ ศิริสุนทร  เลขาธิการพรรค
  • ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์  เหรัญญิกพรรค
  • ณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล  นายทะเบียนสมาชิกพรรค
  • สมชาย ฝั่งชลจิตร  กรรมการบริหาร
  • อภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ กรรมการบริหาร
  • เบญจา แสงจันทร์ กรรมการบริหาร
  • สุเทพ อู่อ้น กรรมการบริหาร

จากนั้นกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล 3 คน โดยมี พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นประธาน ส่วนที่ปรึกษาอีก 2 คน ประกอบด้วย วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล และ เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต

ขณะที่ พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์, ณัฐวุฒิ บัวประทุม, สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และ ศิริกัญญา ตันสกุล เป็นรองหัวหน้าพรรค และแต่งตั้ง สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ, ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ และ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นรองเลขาธิการพรรค

และแต่งตั้ง พริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นโฆษกพรรคคนใหม่ โดยมีรองโฆษก 2 คน ได้แก่ กรุณพล เทียนสุวรรณ และ ภคมน หนุนอนันต์

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook