150ผู้พิพากษาลงนามเสนอปธ.ศาลฎีกากรณีปปช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้พิพากษาศาลอาญา ผู้พิพากษาอาวุโส และผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รวม 150 คน ร่วมกันลงนามในหนังสือ เพื่อเสนอให้ นายมานิตย์ สุขอนันต์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ในฐานะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต.
ศาลชั้นต้น เพื่อแสดงพลังและสนับสนุน มติของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา ที่มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจ

แต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีที่ นายอิทธิพล โสขุมา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกหมายจับ นายสุนัย มโนมัยอุดม ผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์ อดีตอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ใน
คดีหมิ่นประมาท พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดย นายมานิตย์ กล่าวว่า จะนำหนังสือที่ผู้พิพากษาร่วมกันลงนามดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุม ก.ต. ซึ่งมี นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการ
ประชุม ในวันที่ 2 มี.ค. นี้

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด