อุตุUNหวั่นภาวะโลกร้อนอาจเจอพายุหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกภายใต้สหประชาชาติ ได้ออกรายงานผลการศึกษาล่าสุดว่าภาวะโลกร้อนอาจส่งผลให้การเกิดพายุไต้ฝุ่นในเอเชียตะวันออกและพายุเฮอริเคนในแอตแลนติกนั้น มีจำนวนลดลงหรือเท่าเดิมภายในศตวรรษนี้ ทว่าระดับของความรุนแรงอาจเพิ่มขึ้น

ดังนั้น อุณหภูมิของน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้จำนวนพายุลดลง ทว่ารุนแรงขึ้นกว่าเดิมราว 2-11 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำฝนเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะ100 กิโลเมตรจากศูนย์กลางของพายุ