ชาวลาดบัวขาวประท้วงอ้างฮั้วลต.กำนัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านตำบลลาดบัวขาว ชาวอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กว่า 200 คนได้ร่วมตัวกันที่บริเวณที่ว่าการอำเภอ เพื่อคัดค้านการเลือกตั้งกำนันในพื้นที่เนื่องจาก กำนันชอบ เอี่ยวเจริญ ได้ลาออกจากตำแหน่งกำนัน แต่ไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่ ซึ่งชาวบ้านพากันสงสัยว่า เปิดทางให้กับผู้สมัครเลือกตั้งกำนันคนใหม่ จะมีการโหวตกันของผู้ใหญ่บ้านภายในตำบล เพื่อคัดเลือกกำนันในวันนี้ ชาวบ้านได้เชื่อว่ามีการฮั้วตำแหน่งกำนันจึงร่วมตัวกันออกมาคัดค้านดังกล่าว