ผู้เกี่ยวข้องแจง กมธ.ทหารจัดซื้ออัลฟ่า 6

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวันชัย อุดมสิน รองอธิบดีกรมการปกครอง และ นายสนิท ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เดินทางเข้าชี้แจงต่อ คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจค้นหาวัตถุระเบิดและยาเสพติด หรือ Alpha6 ของกระทรวงมหาดไทย โดย นายวันชัย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้จัดซื้อเครื่อง Alpha6 ครั้งแรกในปี
2551 จำนวน 63 เครื่อง โดยได้ตรวสจสอบแล้วว่า เครื่องสามารถใช้งานได้ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทางกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดซื้อ 789 เครื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดซื้อเครื่องดังกล่าว เพื่อตรวจจับเฉพาะสารเสพติด โดยเฉพาะ ยาบ้าและยาไอซ์เท่านั้น ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่ ไม่พบว่า กระทรวงมหาดไทย ใช้งาน จึงเห็นว่า การจัดซื้อไม่คุ้มค่านั้น นายวันชัย ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีอยู่ในขั้นตอนการอบรมอาสาสมัคร โดยเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายนนี้ จะมีการแจกจ่ายเครื่องดังกล่าวไปใช้งานจริงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการทหาร ยังได้ตั้งข้อสงสัยถึงการที่มีการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษและไม่เปิดโอกาสให้บริษัทอื่นเข้ามาประมูล รวมทั้ง อาจมีการคิดเปอร์เซ็นต์เกินจริง จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย จัดเอกสารแผนการจัดซื้อ ต่อ คณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาต่อไป