วธ.จัดงานวันศิลปินแห่งชาติ 24 ก.พ.ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานวันศิลปินแห่งชาติ 24 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานร่วมเผยแพร่ผลงาน และดูแลศิลปินที่เกี่ยวข้อง นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานวันศิลปินแห่งชาติประจำปี 2553 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติครูแผ่นดิน ศิลปินแห่งชาติ และการแสดงของศิลปินแห่งชาติ อาทิ การบรรเลงปี่พาทย์โดย ครูอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทย การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ การขับร้องเพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง โดย นายธีระ กล่าวถึงกรณีมหาวิทยาลัยศรีปทุม สำรวจความคิดเห็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องทัศนคติที่มีต่อศิลปินแห่งชาติ และเห็นว่า รัฐบาลดูแลด้านสวัสดิการ แก่ศิลปินแห่งชาติไม่ดีพอ เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักศิลปินแห่งชาตินั้น ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในส่วนของสวัสดิการศิลปินแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ได้รับเป็นเงิน 39 ล้านบาท มีเงินกองทุนอีก 315 ล้านบาท และได้นำดอกผลจากกองทุนปีละ 8 ล้าน บาทไปสนับสนุนกิจกรรมศิลปินแห่งชาติ แต่ ยอมรับว่าการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักทั้งหมดเป็นไปได้ยากเพราะบางคนชราภาพ บางคนป่วยรักษาตัวอยู่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากกว่าจะได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติก็มีอายุมากแล้ว อย่างไรก็ตาม อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปินสาขาต่างๆ ดูแลสนับสนุนผลงานให้เป็นที่รู้จัก โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ อย่างเช่น สมาคมตลกแห่งประเทศไทย ที่มีการดูแลศิลปินกันอย่างเข้มแข็ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด