จนท.คุมเข้มงานาแม่ลิ้มก่อเหนี่ยวปัตตานี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริเวณงานสมโภช เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว 440 ปี แห่งศรัทธา 130 ปี มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี เทิดไท้สดุดีมหาราชา ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 3 มี.ค. 53 เริ่มมีประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่ เข้ามาเที่ยวงานอย่างคึกคัก ส่งผลให้ห้องพักเกือบทุกโรงแรม มีการสั่งจองเต็ม ในส่วนที่พักที่ทางจังหวัดจัดให้นั้น ในส่วนนี้ยังคงรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกเป็นจำนวนมาก ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัย ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรึงกำลัง เพิ่มความเข้มดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ในและนอกเครื่องแบบ กระจายกำลังในและนอกงาน รวมทั้ง ปีนี้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนหลายจุด และเพื่อเฝ้าระวังป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ ตามที่ หน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคง แจ้งมาว่า กลุ่มก่อความไม่สงบ มีการเคลื่อนไหว เพื่อก่อเหตุความรุนแรงในช่วงนี้อย่างต่อเนื่อง