ร้อยเอ็ดขึ้นทะเบียนหนี้แล้ว2,000 คน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบัญชา สุมนาพันธ์ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ในวันนี้ ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด นัดประชาชนที่ขึ้นทะเบียนแก้ไขหนี้สินนอกระบบกับ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อน รักษาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง ได้มอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ในสังกัดกระทรวงการคลัง มี ธ.ก.ส. และ ธนาคารของรัฐอีก 5 แห่ง ซึ่ง นายบัญชา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนหนี้สินนอกระบบ วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ชำระคืนไม่เกิน 12 ปี ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 12 หลักฐาน คือ อสังหาริมทรัพย์ที่จำนองกับเจ้าหนี้ พันธบัตรบุคคลค้ำประกัน ซึ่งในวันนี้ 20 อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด มีคนเข้าร่วมทำสัญญาประมาณ 2,000 คน