รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐเฮติจากภาคเอกชนและ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐเฮติจากภาคเอกชนและหน่วยงานในภาคใต้ นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการศูนย์รวมน้ำใจชาวไทยช่วยผู้ประสบภัยเฮติ เป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐเฮติจากตัวแทนบริษัท การบินไทย จำกัด จำนวน 640,275 บาท และตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสตูล จำนวน 1 แสนบาท โดยนายวีระชัย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดส่งข้าวในส่วนที่ 2 กว่า 3 พันตันทางเรือแล้วภายใน 12 มีนาคม และในส่วนที่ 3 อีกกว่า 1 พันตัน ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ซึ่งทางรัฐบาลจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สาธารณรัฐเฮติ ร่วมกับรัฐบาลได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้ ขณะที่มียอดเงินบริจาคในบัญชีของรัฐบาลแล้วกว่า 67 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด