ขนส่งจ.ตราด เผยการให้แผ่นป้ายทะเบียน ที่ไม่ได้ออกโดยนายทะเบียนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และอาจมีควา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมควร ลี่วัฒนายิ่งยง ขนส่งจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีผู้ลงโฆษณาทางอินเตอร์รับทำแผ่นทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ป้ายทะเบียนหลังสีดำ ด้านหน้ามีตรา "ขส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสามารถทำแผ่นป้ายทะเบียนได้ลักษณะเหมือนแผ่นป้ายของกรมการขนส่งทางบกนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด ขอชี้แจ้งว่า แผ่นป้ายทะเบียนรถที่จะสามารถนำมาติดที่ตัวรถตามที่กฎหมายกำหนดได้ ต้องเป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถที่นายทะเบียน (ทางราชการ) ออกให้เท่านั้น การติดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มิใช่ของทางราชการ จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และอาจมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด