สสจ.อุดรธานีรับสมัครและสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 8

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครและสอบความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 8 ตั้งแต่ 19-30 เมษายน นี้ นายสัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง เปิดรับสมัครและสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2553 จึงขอให้ผู้ที่ดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ติดต่อขอสอบ โดยยื่นใบสมัครได้ที่ One Stop Service กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือ ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 30 เมษายน นี้ ในวันและเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด