หนุ่มสาวตูนิเซียนิยมรอยสัก

ชาวตูนิเซียให้การยอมรับในรอยสักมากขึ้น หลังมีวิวัฒนาการทำให้รอยสักเลือนหายได้ใน 3 ถึง 5 ปี

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด