คณะกรรมการจีที 200 ลงพื้นที่ภาคใต้ 28 ก.พ.นี้

คณะกรรมการจีที 200 ลงพื้นที่ภาคใต้ 28 ก.พ.นี้

คณะกรรมการจีที 200 ลงพื้นที่ภาคใต้ 28 ก.พ.นี้ เกี่ยวกับ gt200

คณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที 200 เตรียมลงพื้นที่ภาคใต้ 28 ก.พ.นี้ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน ส่วนการตรวจสอบเครื่องอัลฟาซิกส์จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจนก่อน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจีที 200 แถลงภายหลังการประชุมกว่า 2 ชั่วโมงว่า ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ คณะกรรมการฯ จะเดินทางไปพื้นที่ภาคใต้ที่ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ และตระหนักว่าการใช้เครื่องจีที 200 ต่อไปมีความเสี่ยงสูงมาก แต่ยอมรับว่าคงไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติได้ภายใน 1 วัน เพราะผู้ปฏิบัติงานได้ใช้จีที 200 มา 6-7 ปี และยังไม่มีเครื่องอื่นมาใช้งานทดแทน

ส่วนการจัดหาเครื่องมือทดแทน คุณหญิงกัลยากล่าวว่ากระทรวงวิทย์ฯ จะรวบรวมนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมกันพัฒนาสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบวัตถุระเบิดได้ในระยะไกล เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย คาดว่าภายใน 4-6 เดือนจะมีเครื่องแรกออกมา ส่วนการตรวจสอบเครื่องอัลฟ่าซิกส์จำเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจน เพราะมีความแตกต่างกับเครื่องจีที 200 มาก คาดว่าจะใช้เวลาหาข้อมูลอีก 1-2 สัปดาห์ก่อนจะประชุมคณะกรรมการชุดนี้อีกครั้งเพื่อหาข้อสรุป.

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด