จ.สุราษฎร์ธานี มีนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติเพียง 30,000 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.สุราษฎร์ธานี มีนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติเพียง 30,000 คน จากจำนวนกว่า 60,000 คน นายพิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวรายใดที่ไม่ดำเนินการกรอกแบบพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในกำหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ จะไม่ได้รับการขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อไป และจะต้องถูกผลักดันส่งกลับประเทศ และหากนายจ้างรายใดลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จะต้องถูกระวางโทษปรับ 1 หมื่น ถึง 1 แสนบาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน สำหรับ จ.สุราษฎร์ธานี มีแรงงานต่างด้าวอยู่กว่า 60,000 คน จนถึงวันนี้ (23 ก.พ.53) มีแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแล้วประมาณ 30,000 คน โดยนายจ้างมักจะนำมาพิสูจน์สัญชาติใกล้วันเวลาที่จะหมดอายุดำเนินการ จึงทำให้ขณะนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่กรอกแบบพิสูจน์สัญชาติ แออัดไปด้วยแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด