เตือนฝุ่นละออง4จ.ภาคเหนือรุนแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสว่าง ม่อมดี หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปฎิบัติการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปางซึ่งรับผิดชอบ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และ แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า จะเกิดความรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ในส่วนของจังหวัดลำปาง และอีกหลายพื้นที่ของภาคเหนือยังถือว่า ยังน่าเป็นห่วง จากการตรวจ พบฝุ่นละอองขนาดเล็ก เกินเกณฑ์มาตรฐาน 120 ไมครอน ในส่วนจังหวัดลำปาง ค่าล่าสุดของวันนี้ อยู่ที่ 125.6 ไมครอน แม่ฮ่องสอน 125 ไมครอน ส่วนที่จังหวัดลำพูน วัดได้ 185.5 ไมครอน ซึ่งถือว่า ค่าพุ่งสูงสุดในประเทศ ในขณะนี้ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ที่ 90 ไมครอน ซึ่งถือว่า ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า ส่วนใหญ่มาจากไฟป่า ที่ยังคงเกิดขึ้นขยายเป็นวงกว้างเป็นพื้นที่ ที่ทางเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าไม่สามารถเข้าถึงเพื่อเข้าไปควบคุมได้