ลำปางเตรียมจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายอุทาร ชวเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2553 เวลา 17.00 -21.00 น. ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการจัดงาน และ ศิลปินที่มาให้ความบันเทิงประกอบด้วย เจนนิเฟอร์ คิ้ม, โก้ มิสเตอร์แซกแมน และ วง ETC

โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนในการจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ประจำศูนย์ผ่าตัดโรคหัวใจ โรงพยาบาลลำปาง ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ค. 53 ถึง 30 มิ.ย. 57 เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนม์มายุครบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554

ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการ องค์กรเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการช่วยจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล โดยราคาบัตรคอนเสิร์ตการกุศล ราคาเริ่มต้น ราคาบัตรละ 200 บาท
บัตรละ 500 บาท บัตรละ 1,000 บาท และ บัตรละ 2,000 บาท